SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 
                                                             
                                     
                             
                                                             IZBA PRZYJĘĆ
                                                             
                                                               ul.Morcinka 20
                                                                               76-200 Słupsk


 
22  59 842 34 41, 59 842 27 84                                                                            
 22  59 842 27 84
 22  izba.przyjec@psychiatria-slupsk.pl                                              

                                            
Izba Przyjęć - czynna całą dobę
                              
                               Sekretariat czynny od godz. 7.00 - 15.00
                                            poniedziałek - piątek

                               
                         Udzielane świadczenia od 18 roku życia.
     

    - gwarantuje opiekę lekarską i pielęgniarską
    - prowadzi dokumentację medyczną i statystyczną
    - archiwizuje dokumentację medyczną
    - prowadzi depozyt chorych      Przyjęcie do oddziału odbywa się po uprzednim:

     - zarejestrowaniu chorego
     -
wywiadzie lekarskim i pielęgniarskim
    - pomiarze parametrów życiowych
    - oznaczeniu poziomu alkoholu alkomatem 


      W przypadku nie zakwalifikowania do hospitalizacji, pacjent otrzymuje poradę
      specjalistyczną wraz z zaleceniami.

 

 Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

 

 - aktualne skierowanie do szpitala psychiatrycznego
   ( druk A4 - skierowanie ważne 14 dni )

 

   - NIP . Osobisty  i  zakładu  pracy  w  przypadku  wystawiania  druku   L4

 

 - dokument potwierdzający ubezpieczenie
   ( legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta i rencisty, bezrobotni -
     zaświadczenie z PUP )


 Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi  przeszkody w
 przyjęciu do szpitala.

 Depozyt chorych ( magazyn, w którym przechowywane sa ubrania chorych )
 7.00 - 15.00  poniedziałek - piątek

 

 


     Niezbędne wyposażenie osobiste pacjenta przy przyjęciu:

    - piżama i dres
   - przybory toaletowe plus papier toaletowy
   - kapcie
   - bielizna osobista ( na zmianę )
   - ręczniki

     


                           

                                       ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

 
22  59 842 34 41, 59 842 27 84  
 
22  59 842 27 84
 22  ordynator.mor@psychiatria-slupsk.pl
        
 oddzialowa.mor@psychiatria-slupsk.pl

                   Od dnia 01.01.2011 r. w Oddziale Psychiatrycznym działa
               Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Apstynencyjnych
                                                       
                                                          ( DETOKS )                                       

            Oddział Psychiatryczny w Słupsku powstał w 1970 roku. Jego założycielem i
pierwszym ordynatorem był specjalista psychiatra Eugeniusz Szkop. Obecnie oddział psychiatryczny działa w strukturach SPSPZOZ. Jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym,stacjonarnym, koedukacyjnym. Posiada 50 łóżek psychiatrycznych I 5 detoksykacyjnych.
Mieści się w 2-piętrowym budynku. Na parterze I I piętrze są sale chorych ( od 2-5 łóżek),gabinety zabiegowe, na II piętrze znajdują sie gabinety lekarskie i psychologiczne, sala odpraw, sale do terapii zajęciowej I grupowej.
Oddział posiada doskonałą, specjalistyczną, profesjonalną kadrę medyczną,która stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Personel zatrudniony w oddziale
cechuje się życzliwością, otwartością oraz dużym poczuciem empatii. Sa to:

– 4 lek. w dziedzinie specjalista psychiatrii ( w tym ordynator oddziału)
– 2 lek. w trakcie specjalizacji;
– dwóch psychologów;
– terapeutka zajęciowa;
– specjalistka ds uzależnień;
– 19 pielęgniarek ( w tym pielęgniarka oddziałowa);
– 4 ratowników medycznych, 1 sanitariusz;
– ksiądz kapelan;
– pracownik gospodarczy

Oddział Psychiatryczny świadczy usługi dla osób dorosłych w zakresie leczenia:

– chorób psychicznych ( schizofrenia i zaburzenia schizotypowe, choroby        afektywne)
– organicznych zaburzeń psychicznych;
– zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem
substancji psychoaktywnych;
– zespołów zależności alkoholowej, psychoz alkoholowych, abstynenckich zespołów
alkoholowych;
– zaburzeń nerwicowych;
– zaburzeń osobowości i zachowania;
– upośledzeń umysłowych.

Oddział Psychiatryczny korzysta z zaplecza laboratoryjno – diagnostycznego
( SIGMA, WSzS w Słupsku, RTG, TK).

Stosowane formy leczenia:

– farmakoterapia;
– terapia ruchu;
– zajęcia relaksacyjne;
– psychoedukacja;
– trening umiejetności społecznych;
– muzykoterapia;
– psychorysunek;
– spotkania społeczności terapeutycznej;
– spacery pod opieką terapeuty;

W Pododdziale Lecznia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detkosykacji)
prowadzona jest terapia motywująca do podjęcia dalszej terapii uzależnienia.
Oddział współpracuje z innymi placówkami o podobnym profilu, z Akademią
Pomorską w Słupsku, Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Słupsku, gdzie
studenci/uczniowie w ramach zajęć odbywają praktyki zawodowe w oddziale.
                                                                
  


                                                                                                                  Copyright by www.d4u.glt.pl