Oferty pracy

Oferta pracy dla specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

Oferta pracy dla specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

2015-12-01 · Aktualności Oferty pracy

Centrum Zdrowia Psychicznego zatrudni specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie...

czytaj dalej
CZP w Słupsku zatrudni lekarza psychiatrę

CZP w Słupsku zatrudni lekarza psychiatrę

2010-10-11 · Oferty pracy

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zatrudni: lekarza specjalistę psychiatrę, lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarza chcącego się specjalizować w psychiatrii. Możliwa specjalizacja w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy oraz mieszkanie służbowe.

czytaj dalej