Covid-19

Zarządzenia w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19 (link)

"W związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 u pacjentów oraz personelu Oddziału Psychiatrycznego Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku podjęto decyzję o czasowym zamknięciu oddziałów stacjonarnych. Powiadomiono Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku, przeprowadzono wywiady epidemiologiczne z pacjentami i personelem. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji w szpitalu”.

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia - https://www.gov.pl/web/koronawirus