Izba Przyjęć

ul. Obrońców Wybrzeża 4
76-200 Słupsk
tel. 59 83-22-545
mail: izba.przyjec@psychiatria-slupsk.pl

Rejestracja medyczna
tel. 59 83-22-545

Izba Przyjęć – czynna całą dobę

Udzielane świadczenia od 18 roku życia.

 • gwarantuje opiekę lekarską i pielęgniarską
 • prowadzi dokumentację medyczną i statystyczną
 • archiwizuje dokumentację medyczną
 • prowadzi depozyt chorych

Przyjęcie do oddziału odbywa się po uprzednim:

 • zarejestrowaniu chorego
 • wywiadzie lekarskim i pielęgniarskim
 • pomiarze parametrów życiowych
 • oznaczeniu poziomu alkoholu alkomatem

W przypadku nie zakwalifikowania do hospitalizacji, pacjent otrzymuje poradę specjalistyczną wraz z zaleceniami.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

 • aktualne skierowanie do szpitala psychiatrycznego ( druk A4 – skierowanie ważne 14 dni )
 • dowód osobisty
 • NIP zakładu  pracy  w  przypadku  wystawiania  druku   L4
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie ( legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta i rencisty, bezrobotni – zaświadczenie z PUP )

Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi  przeszkody w przyjęciu do szpitala.

Depozyt chorych ( magazyn, w którym przechowywane sa ubrania chorych ) 7.00 – 15.00  poniedziałek – piątek

Niezbędne wyposażenie osobiste pacjenta przy przyjęciu:

 • piżama i dres
 • kapcie
 • przybory toaletowe
 • bielizna osobista ( na zmianę )
 • ręczniki