Izba Przyjęć

ul. Obrońców Wybrzeża 4
76-200 Słupsk
tel. 59 83-22-545
mail: izba.przyjec@psychiatria-slupsk.pl

Rejestracja medyczna
tel. 59 83-22-545

Izba Przyjęć – czynna całą dobę

Udzielane świadczenia od 18 roku życia.
– gwarantuje opiekę lekarską i pielęgniarską
– prowadzi dokumentację medyczną i statystyczną
– archiwizuje dokumentację medyczną
– prowadzi depozyt chorych

Przyjęcie do oddziału odbywa się po uprzednim:
– zarejestrowaniu chorego
– wywiadzie lekarskim i pielęgniarskim
– pomiarze parametrów życiowych
– oznaczeniu poziomu alkoholu alkomatem

W przypadku nie zakwalifikowania do hospitalizacji, pacjent otrzymuje poradę specjalistyczną wraz z zaleceniami.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:
– aktualne skierowanie do szpitala psychiatrycznego ( druk A4 – skierowanie ważne 14 dni )
– dowód osobisty
– NIP zakładu  pracy  w  przypadku  wystawiania  druku   L4
– dokument potwierdzający ubezpieczenie ( legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta i rencisty, bezrobotni – zaświadczenie z PUP )

Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi  przeszkody w przyjęciu do szpitala.

Depozyt chorych ( magazyn, w którym przechowywane sa ubrania chorych ) 7.00 – 15.00  poniedziałek – piątek

Niezbędne wyposażenie osobiste pacjenta przy przyjęciu:
– piżama i dres
– kapcie
– przybory toaletowe
– bielizna osobista ( na zmianę )
– ręczniki